Katalytisk omvandlingsteknik

Katalytisk omvandlingsteknik – eller Catalythic Conversion Technique – används redan i ett antal sammanhang och tekniken är känd sedan länge. Tekniken baseras på en (både kemisk och) fysikalisk reaktion – helt utan tillsatser!

Konsten att göra vatten ännu våtare

Principen är att låta hårt vatten passera genom ett rör. Inuti röret kommer vattnet i direktkontakt med en specialgjuten kärna av en unikt sammansatt legering. Där uppstår en elektrogalvanisk reaktion. Resultatet blir att den elektriska laddningen (Zeta-potentialen) på mineralerna i vattnet sänks och kristall-strukturen på mineralerna förändras till mindre, nano-kolloida partiklar. Fenomenet innebär i sin tur att ytspänningen på hårt vatten sänks, vilket gör att vattnet faktiskt känns våtare!

En helt miljöneutral teknik

De inbördes förskjuta flänsskivorna på kärnan bildar ett sinnrikt system av kammare. Trots ett konstant vattenflöde bildas det i de olika delarna av kamrarna både lägre och högre vattentryck, vilket orsakar turbulens. Turbulensen förhindrar mineraler att fastna på kärnan och bidrar till att minska partikelstorleken på mineralerna i vattnet.

Tillsammans med den sänkta Zeta-potentialen, neutraliseras bindningsförmågan hos mineralerna effektivt och stora mineralkristaller bryts ned till mindre partiklar. De mindre partiklarna tenderar att fortsätta att vara fria, kvar i vattnet, istället för att fällas ut och orsaka stora problem i både rörsystem och i ansluten utrustning.

I kamrarnas lågtrycksdelar frigörs till exempel koldioxid och svavelväte vilket minskar problem med korrosion nedströms.

Softwater Catalythic Conversion Technique…

…reducerar problemen med hårt vatten avsevärt utan att vattnets kemiska sammansättning förändras!

  • Softwater CCT förhindrar beläggningar
  • Befintliga beläggningar och utfällningar reduceras – utan salter, kemikalier eller elektricitet
  • Softwater CCT ger oändlig tillgång till mjukare vatten – utan ytterligare kostnad eller underhåll